Cách làm dạng bài Summary Completion IELTS Listening

· Listening

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách làm dạng bài Summary Completion IELTS Listening

I. Kiến thức liên quan

II. Nhận diện dạng Summary Completion

Cách làm dạng bài Summary Completion IELTS Listening

Cùng IELTS TUTOR phân tích:

 • Ở câu 1, 2, 3, phải pick cho được các keywords sau: traffic accident, death để khi băng vừa nói đến tới những từ khóa đó phải nghe thật kĩ để điền ra từ. 
  • Ở từ cần điền số 1, trước persons thì các bạn phải suy nghĩ cho ra từ cần điền sẽ là number, khác số 1 vì persons có s. 
  • Còn ở từ cần điền số 2,  sẽ điền một tính từ vào đó mới hợp ngữ pháp, có thể suy nghĩ đến từ bị thương vì chết rồi thì phải bị thương mới dẫn tới bệnh viện làm gì đó. 
  • Ở câu 3, có thể là 1 danh từ thuộc đường John vì có sở hữu cách, cố nghe cho kĩ danh từ đó có s hay là không. IELTS TUTOR nghĩ là sẽ không có s vì dẫn tới treatment thì chỉ dẫn đến một địa điểm chứ chẵng lẽ dẫn đến nhiều địa điểm?
 • Ở câu 4, 5, 6, 7, câu 4 chắc chắn phải điền một danh từ số ít, và khi đọc  cũng phải phán đoán cho ra là driver của cái gì. 
  • Câu 5, sẽ điền một noun mà có thể ghép với traffic, thì có thể là the traffic light và từ cần điền là light để ra cụm từ ghép đi với traffic và cũng khá hợp nghĩa. Cơ mà các check cho kĩ light có s hay là không. 
  • Ở câu 6, từ cần điền có thể là một noun để ghép với moments tạo thành cụm danh từ. 
  • Ở câu 7, từ cần điền sẽ là noun có thể có s hoặc không s vì có the phía trước, nhưng khả năng cao sẽ là số ít vì the chứ không phải these 
 • Ở câu 8, chắc chắc đó sẽ phải là số điện thoại của police 

III. Cách làm dạng Sentence Completion

1. Bước 1: Đọc kĩ No more than....?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Check lại kĩ instruction xem có NO MORE THAN 3 WORDS không, đây cũng là cái hint của đề
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ như no more than 3 words tức là sẽ điền 3 hoặc 2 hoặc 1 từ chứ điền 4 từ là chớt quớt rồi

2. Bước 2: Đọc thật kĩ câu hỏi & headings + highlight keywords

2.1. Đọc kĩ headings

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong quá trình đọc, đừng bỏ qua các headings in đậm, nó là từ chỉ dấu hiệu cho biết khi nào speaker sẽ nói đến phần đó, sẽ giảm được áp lực phải nghe 100% cả những thông tin không cần thiết
 • Tiêu đề của form và tittle sẽ giúp biết được đối tượng bài nghe nói đến là gì, khi nào nghe đến tittle sẽ xác định luôn mình cần tập trung cho phần này, và biết được mạch bài nghe đang ở đoạn nào rồi.

2.2. Highlight keywords

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có keywords biến đổi hay keywords không biến đổi như tên riêng nào xuất hiện không

2.3. Tập nhẩm các từ có khả năng được paraphrase từ keywords

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sẽ có nhiều cách để PARAPHRASE, IELTS TUTOR lấy ví dụ như đổi từ chủ động sang bị động, thay đổi dạng thức của từ, sử dụng những từ đồng nghĩa

 • IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Đề bài: Its colour comes from an uncommon 31...............

   • Đáp án: ..., which is the result of a special gene that surfaces in a few.

    • IELTS TUTOR giải thích: Từ 'uncommon' ở đề bài đã được thay bằng từ 'special', cụm 'comes from' ở đề bài được thay bằng 'the result of'

  • Đề bài: It is currently found on a small number of 35...........

   • Đáp án: Today, the spirit bear lives off the coast of the province of British Columbia on a few islands.

    • IELTS TUTOR giải thích: Thể bị động trong đề bài đã được chuyển thành thể chủ động trong bài nghe

3. Bước 3: Phán đoán ngữ nghĩa + ngữ pháp từ cần điền

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về ngữ pháp:
  • Từ cần điền sẽ là loại từ gì, noun hay verb, nếu là noun thì chia số ít hay nhiều, là verb thì chia thì như nào (có quan hệ thế nào với từ đứng gần nó) 
 • Về ngữ nghĩa:
  • Từ vựng mình cần điền nó sẽ thuộc trường từ vựng của Topic nào
  • Dự đoán về thông tin (content)
  • Chú ý các từ xung quanh, IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • such as (for example) là biết sau đó người nói sẽ đưa ra ví dụ về cái đứng trước đó 
   • or/ and/ not only… but also…/ as well as đây là những yếu tố song song nhau, tức là phương án cần điền sẽ được liệt kê tương đương hoặc gần với từ đã cho sẵn trong bài

4. Bước 4: Nghe băng để ý đến keywords, đến keywords trong câu hỏi phải nghe thật kĩ để ra đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

 •  Lúc này, vừa nghe vừa để ý đọc đề xem đang nói tới đâu trong các câu không chứa câu hỏi.

5. Bước 5: Ráp lại đáp án đã điền vào đoạn (xét ngữ pháp + ngữ nghĩa)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sau khi đã điền được đáp án hết rồi, phải đọc lại 1 lần nữa và ráp đáp án đó vào câu, xem thử đáp án nó có phù hợp không. 
  • IELTS TUTOR lấy ví dụ:
  • Nếu trước từ cần điền là a, thì chắc chắn từ cần điền sẽ là noun và ở thể số ít. 
  • Còn nếu trước từ cần điền k có gì cả, và đã xác định được từ cần điền sẽ là noun thì từ cần điền phải là danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được!

6. Bước 6: Dò lại lỗi spelling

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sau khi điền xong, bạn phải check lại kĩ SPELLING, nhớ là nếu viết sai spelling cũng được tính sai nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc