Đề thi IELTS LISTENING: Building Work (thi ngày 17/12/2022)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS LISTENING: Building Work (thi ngày 17/12/2022)

Questions 1-10
Complete the notes below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Building Work

Address: 15 Hill Street
Contact Information

Kitchen

  • Needs a bigger window
  • The kitchen is too hot - fit a 2 ..................

Bathroom

Outside

Other information

  • Start date: 9 .....................
  • Security code: 10 .................

III. Đáp án

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR