Đề thi IELTS LISTENING: Caller Record Card (thi ngày 15/6/2023)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS LISTENING: Caller Record Card (thi ngày 15/6/2023)

Complete the form below. White NO MORE THAN TWO WORDS.

Caller Record Card

Example: .......................

Caller's phone number: 0378-643-9251

Caller's name: Robert 1 ................ >> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Address:

  • 2 ...............
  • Moortown

Postcode: DP17 5HJ

Date of birth: 3...............

Doctor's name: Dr Craven

Doctor's address: Moortown Health Centre
Reason for call: Pain in his 4 ............. back >> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing
Previous history: Similar back problem in June last year
Details of present problem:

  • Started 5 ........... ago
  • Got worse this 6 ..............
  • No abdominal pain

Possible cause: Lifting up a heavy 7 ..................
Treatment already applied:

  • Has applied heat
  • Has taken 8 ..............

Advice given:

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR