Đề thi IELTS LISTENING: Cookery Class

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS LISTENING: Cookery Class

Question 1 - 10
Complete the form below. Write ONE WORD OR A NUMBER.

Cookery Class

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

  • 1. choose
  • 2. private
  • 3. 20/twenty percent
  • 4. healthy
  • 5. bones
  • 6. lecture
  • 7. Arretsa
  • 8. vegetarian
  • 9. market
  • 10. knife

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

Lý do chọn IELTS TUTOR