Đề thi IELTS LISTENING: PLAN FOR SHARING ACCOMMODATION (thi ngày 15/4/2023)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi IELTS LISTENING: PLAN FOR SHARING ACCOMMODATION (thi ngày 15/4/2023)

Questions 1-10
Complete the notes below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

PLAN FOR SHARING ACCOMMODATION

Example: The discussion topic

Answer: lease for next year

The total rent: Peter £ 110 & Jim £ 1………….. >> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Car parking: in the 2…………..

A place to buy things: 3………….., because Jim works there.

The fees they should share: 4………….. fees

The appliances needed:

Location of the telephone: in the 7…………..

Move-in date: 8………….. >> IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi

Watching the game together: on 9…………..

What Jim needs to do before move-in: take 10………….. in the morning

III. Đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR