Làm sao đọc kịp câu hỏi section 3-4 IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR trả lời kĩ câu hỏi Làm sao đọc kịp câu hỏi Part 3-4 IELTS LISTENING

I. Câu hỏi Part 3-4 IELTS LISTENING thường thuộc dạng nào?

1. Câu hỏi thường gặp section 3 IELTS LISTENING

2. Câu hỏi thường gặp section 4 IELTS LISTENING

II. Làm sao đọc kịp câu hỏi Section 3-4 IELTS LISTENING?

1. Cách phân bố thời gian IELTS LISTENING

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân bố thời gian IELTS LISTENING

2. Cách để đọc kịp câu hỏi Section 3-4 IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Không giống như Section 1-2 bên cạnh khoảng thời gian trống đầu băng được dùng để đọc chung các câu hỏi trong cả 4 sections, cộng thêm section 1-2 ở mỗi giữa nửa bài sẽ có thời gian để đọc câu hỏi. 
 • Mặc dù section 3 IELTS LISTENING cũng sẽ có khoảng nghỉ ở giữa cho nửa bài để đọc câu hỏi, tuy nhiên lượng thông tin nhiều (thường là dạng multiple choice) rất dễ dẫn đến tình trạng đọc qua loa không kĩ câu hỏi
 • Nắm được độ khó của việc đọc câu hỏi của Section 3 & 4, IELTS TUTOR khuyên:
  • Lúc đầu khi băng cho thời gian để đọc Section 1 thì nên lật đến Section 3 để đọc lướt qua, nếu đã đọc xong section 3 thì chuyển qua đọc lướt section 4 (vì sau khoảng thời gian cho đọc câu hỏi đó sẽ tiếp đến một khoảng thời gian riêng đề dành cho việc đọc Section 1 nên sẽ đọc câu hỏi 5 câu đầu Section 1 vào lúc đó)

2.1. Section 3 IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với Section 3, nếu đã nắm vững các dạng thường gặp trong Section 3 IELTS LISTENING mà IELTS TUTOR đã giới thiệu ở trên kia thì sẽ để ý dạng thường gặp nhất là dạng Multiple choice
 • Cách tốt nhất để đọc kĩ đề kịp cho dạng Multiple choice là:
  • Ngay sau khi làm xong section 2 sẽ lật ngay sang 5 câu hỏi đầu của Section 3 để đọc kĩ câu hỏi cũng như các options của section 3
  • Ngay sau khi băng đã xong 1/2 của Section 3 tiếp tục đọc tiếp 5 câu hỏi sau của Section 3
  • Không nên đọc luôn 1 lèo 10 câu ngay lúc đầu vì dễ gây nhiễu thông tin và cũng không cần thiết (vì 5 câu sau cũng không thể nào được đề cập ở đoạn băng đầu tiên của Section 3)
  • Khi đọc cần vừa đọc vừa highlight keywords ở câu hỏi & các options 

2.2. Section 4 IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với Section 4, việc đọc nhanh và kĩ phải được luyện tập vì phải đọc 1 lần 10 câu chứ không phải tách mỗi lần 5 câu như Section 1-2-3
 • Khi đọc cần vừa đọc vừa highlight keywords 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE