Lỗi "Không nghe ra từ đó" trong IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Lỗi "Không nghe ra từ đó" trong IELTS LISTENING

I. Vấn đề phát âm

1. Không nhận ra các âm tiếng Anh

1.1. Khó khăn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nguyên nhân chính dẫn đến việc bạn không nghe được dù từ vựng này rất quen thuộc đó là phát âm sai từ đó. 

IELTS TUTOR xét ví dụ: 

 • Ai cũng biết từ Restaurant ‘rest(ə)rənt’ trong tiếng anh có nghĩa là nhà hàng nhưng nhiều người lại quen đọc từ này là “rét tau rừn”. Nên khi nghe người nước ngoài nói ‘rest(ə)rənt’ thì bối rối và không biết mình đã nghe được gì.

1.2. Giải pháp

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Tìm hiểu về bảng phiên âm tiếng anh International Phonetic Alphabet (viết tắt là IPA). Với bảng IPA, bạn sẽ biết trong tiếng Anh có 44 âm (sounds). Trong đó, có 20 nguyên âm (vowel sounds) và 24 phụ âm (consonant sounds). Khi các âm kết hợp với nhau sẽ hình thành nên cách phát âm của từ.
 • Luôn tra từ điển khi không biết hoặc không chắc về cách phát âm của từ. 

2. Không quen nối âm

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Người nước ngoài nối âm rất nhiều nên việc không nghe được âm được nối cũng dẫn đến không nghe ra từ 

IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH NỐI ÂM TIẾNG ANH

3. Dạng yếu & dạng mạnh

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Có những âm sẽ biến thành âm yếu nếu không nắm sẽ không nhận ra đó là từ quen thuộc 

IELTS TUTOR hướng dẫn Dạng yếu & Dạng mạnh của từ

II. Vấn đề từ vựng

1. Hạn chế vốn từ vựng để sử dụng trong cuộc sống hằng ngày

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Khi giao tiếp bạn và người đối diện nói về cuộc sống hằng ngày nhiều hơn là nói về những từ chuyên về một ngành nào đó. 

 • Người nước ngoài cũng vậy, trong băng sẽ có những từ thường được dùng hằng ngày. Thế nên, hãy học từ vựng bắt đầu từ những vật gần gũi với bản thân nhất và giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày 

2. Không đủ vốn từ vựng và cấu trúc câu

IELTS TUTOR lưu ý:​

 • Vấn đề này không nằm ở số lượng từ vựng và cấu trúc mà bạn sở hữu, mà phụ thuộc vào khả năng bạn có thể nhớ được bao nhiêu từ và dùng được nó vào trong những tình huống giao tiếp thực tế. 

3. Thiếu từ vựng academic topic đang nghe

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lỗi này thì ngoài việc trau dồi thêm từ vựng theo từng topic thường gặp trong IELTS LISTENING thì không còn cách nào khác 

4. Thiếu từ vựng để paraphrase keywords

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lỗi này thì phải cố gắng học thêm về các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các word form cũng như collocation để nắm vững cách biến đổi để nâng cao khả năng paraphrase 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking