Luyện đề: COOKERY CLASSES IELTS LISTENING SECTION 1 (Đề thi IELTS Listening ngày 21/11/2023)

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: COOKERY CLASSES IELTS LISTENING SECTION 1 (Đề thi IELTS Listening ngày 21/11/2023)

Questions 1 – 10
Complete the table below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

COOKERY CLASSES

Section 1 Listening Cambridge

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE