Luyện đề: Feedback Form IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Business

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Feedback Form IELTS LISTENING SECTION 3

Questions 21-30
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Feedback Form

Course: Communication in Business
Course code: CB162
Dates: From 21 ................. to 22 ..........................
Please give your comments on the following aspects of the course:

Feedback Form

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE