Phương pháp loại trừ IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phương pháp loại trừ IELTS LISTENING

I. Phương pháp loại trừ IELTS LISTENING thường dùng trong dạng bài nào?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phương pháp loại trừ IELTS LISTENING thường dùng trong dạng:
  • Multiple choice 
  • Map Labelling (nếu cho sẵn đáp án)
  • Matching information

II. Cách dùng phương pháp loại trừ IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường trong dạng bài multiple choice, các đáp án ABCD sẽ đều được nhắc đến ít nhiều (direct or indirect by paraphrase). 
 • Khi speaker nói đến option nào, ta nên đánh dấu vào các option đó (phủ định hoặc được khẳng định) để loại trừ và có căn cứ lựa chọn đáp án đúng nhất về sau

III. IELTS TUTOR xét ví dụ

Bài luyện tập thuộc chương trình của khoá luyện thi IELTS LISTENING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Which TWO things should students do when applying to the course?

A…understand what the course is about

B….think carefully about what they can contribute to the course

C…Tell a story about an experience that they have had

D…Provide a large quantity of work that shows their ability

E…Show an example of their own film work if possible

F…Explain why they are interested in the course

IELTS TUTOR hướng dẫn giải rất kĩ:

 • Bước 1: đọc kĩ câu hỏi (bao gồm options) và highlight keywords (điểm quan trọng nhất IELTS TUTOR lưu ý là cần nhớ các options thì mới bắt băng nhanh)
  • Students do, apply course, understand what course about, what they contribute to course, tell story experience, provide work show ability, example film work, explain why interested course 
 • Bước 2: phán đoán đáp án có thể, lưu ý kĩ ở đây đề cho CHỌN 2 ĐÁP ÁN 
 • Bước 3: Bắt đàu nghe thấy băng nói đến các keywords đã highlight sẽ cần nghe rất kĩ vì đó là băng đang nói đến đáp án  (Sử dụng kĩ năng take note vì dạng multiple choice thông thường băng sẽ nhắc đến hết tất cả các keywords đã nêu nên cần nghe hiểu)
  • Khi nghe băng take note được như sau: 
   • Contribute 
   • Evidence some experience tell story visually 
   • Don’t need to see quantity 
   • Moving image works —> welcome to show animation any work thinking about telling stories 
   • Sau khi nghe xong, sẽ ráp lại những gì mình note và suy luận như sau:
    • A không phải đáp án vì không thấy nhắc đến
    • B —> Là đáp án vì take note được contribute và nghe được là contribute to the course
    • C —> là đáp án đúng 
    • D sai vì băng nói Don’t need to see quantity (ý là không phải cứ nộp nhiều là được)
    • E sai vì băng nói images chứ không nhắc đến films 
    • F sai vì không thấy nói 
   • Đáp án là B & D 
IELTS TUTOR lưu ý:
 • Như vậy phương pháp loại trừ sẽ được dùng ở bước sau khi nghe xong nhìn vào take note để chọn ra đâu là 2 đáp án đúng nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking