Quy trình trong phòng thi IELTS LISTENING như thế nào?

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Quy trình trong phòng thi IELTS LISTENING như thế nào?

I. Quy trình trong phòng thi IELTS như thế nào?

II. Quy trình trong phòng thi IELTS LISTENING như thế nào?

1. Test tai nghe rất kĩ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trước giờ thi khoảng 5 phút, giám khảo cho thí sinh thử chất lượng tai nghe xem có vấn đề gì không, thử đi thử lại rất nhiều lần. 
  • Nếu thí sinh nào gặp trục trặc gì với tai nghe của mình (như không thấy có âm thanh hay chất lượng âm thanh bị rè …) thì sẽ thông báo với giám thị để đổi tai nghe khác.

2. Phát answer sheet - giấy viết đáp án

3. Bắt đầu phát đề thi IELTS LISTENING

4. IELTS LISTENING có thời gian đầu ngắn để đọc đề

IELTS TUTOR hướng dẫn Phân bố thời gian IELTS LISTENING

5. IELTS LISTENING có 10 phút chuyển đáp án

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Listening thì thí sinh có 10 phút chuyển đáp án sang answer sheet nên yên tâm cứ nghe hết đến section 4 rồi đã chuyển đáp án
  • Nhớ dành thời gian khoảng 2-3 phút đọc lại đáp án, đôi khi áp lực phòng thi thí sinh ghi có thể sai chính tả hay lẫn lộn đáp án A,B 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking