Tổng hợp giải thích từ vựng và dịch transcript Section 2 IELTS LISTENING (Phần 3 - Từ đề 54 đến hết)

· Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng tổng hợp giải thích từ vựng và dịch transcript Section 2 IELTS LISTENING (Phần 3 - Từ đề 54 đến hết)

I. Kiến thức liên quan

II. Tổng hợp giải thích từ vựng và dịch transcript Section 2 IELTS LISTENING (Phần 3 - Từ đề 54 đến hết)

1. Bài 54

2. Bài 55

3. Bài 56

4. Bài 57

5. Bài 58

6. Bài 59

7. Bài 60

8. Bài 61

9. Bài 62

10. Bài 63

11. Bài 64

12. Bài 65

13. Bài 66

14. Bài 67

15. Bài 68

16. Bài 69

17. Bài 70

18. Bài 71

19. Bài 72

20. Bài 73

21. Bài 74

22. Bài 75

23. Bài 76

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE