Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 1 IELTS LISTENING (Phần 3: từ đề 50 đến hết)

· Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 1 IELTS LISTENING (Phần 3: từ đề 50 đến hết)

I. Kiến thức liên quan

II. Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 1 IELTS LISTENING (Phần 3: từ đề 50 đến hết)

50. Bài 50

51. Bài 51

52. Bài 52

53. Bài 53

54. Bài 54

55. Bài 55

56. Bài 56

57. Bài 57

58. Bài 58

59. Bài 59

60. Bài 60

61. Bài 61

62. Bài 62

63. Bài 63

64. Bài 64

65. Bài 65

66. Bài 66

67. Bài 67

68. Bài 68

69. Bài 69

70. Bài 70

71. Bài 71

72. Bài 72

73. Bài 73

74. Bài 74

75. Bài 75

76. Bài 76

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE