Top 5 lưu ý IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Top 5 lưu ý IELTS LISTENING

1. No more than … words (nhầm lẫn về giới hạn từ)

2. Nghe thiếu & thừa s es

3. Câu hỏi đi theo thứ tự trong băng

4. Nên làm 1 lần nhiều câu

5. Luyện nghe & viết cùng một lúc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc