TRANSCRIPT LUYỆN NGHE VỚI TED

· Listening,Transcript

Transcript bài tập luyện nghe với TED

1. How I climbed a 3,000-foot (914 meters) vertical cliff without ropes

2. Super Volcanoes

3. Where did English come from?

4. Tại sao chúng ta hay ngáp theo người khác?

5. How to succeed? Get more sleeppppp

6. Nếu bạn không uống nước

7. Tiền có mua được hạnh phúc không???

8. Dream

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking