Cách đọc số 0 tiếng Anh

· Pronunciation

1. Zero

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi số 0 chỉ đứng một mình, được đọc là “zero”.
 • zero được dùng khi nói một cách khoa học ví dụ như khi thông báo về nhiệt độ
 • Trước một dấu chấm thập phân, có thể đọc là “zero” hoặc “nought”.
 • zero là tiếng Anh-Mỹ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 0.5 “zero point five” hoặc “nought point five”.
 • It’s -20°C. (‘It’s twenty degrees below zero’, or ‘It’s minus twenty’) (IELTS TUTOR giải thích: Nhiệt độ là – 200C)

2. nought

IELTS TUTOR lưu ý:

 • nought là tiếng Anh-Anh 
 • Được dùng trong toán học và trong hệ thống điểm (mathematics and grades)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The percentage difference is 0.7. (nought point seven) (IELTS TUTOR giải thích: Sự khác nhau tính theo tỷ lệ phần trăm là 0.7)
 •  I scored 0 out of 10. (nought out of ten) (IELTS TUTOR giải thích: Tôi bị 0 trên 10 điểm)

2. Oh

2.1. Dùng sau dấu chấm thập phân

IELTS TUTOR lưu ý:

  • oh được dùng khi nói số điện thoại, năm hay 24 giờ đồng hồ
  • Sau một dấu chấm thập phân, số 0 được đọc là “oh”
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 0.01 “nought point oh one”

  2.2. Số điện thoại

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Số 0 xuất hiện trong các số điện thoại, số năm, số phòng khách sạn, số xe bus, được đọc là “oh”
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • Số điện thoại 0121 602 0405: “Oh one two one, six oh two, oh four oh five.”
    • My telephone code is 0426. (oh four two six) (IELTS TUTOR giải thích: Mã số điện thoại của tôi là 0426)

  2.3. Năm

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Năm 1805: “The Battle of Trafalgar was in eighteen oh five.”
  • Số phòng 802: “I’m on the top floor, in room eight oh two.”
  • Picasso painted his first modern picture in 1908. (nineteen eight, or nineteen oh eight) (IELTS TUTOR giải thích: Picassso đã vẽ bức tranh hiện đại đầu tiên của ông vào năm 1908)

  2.4. Giờ

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The train leaves at 13.04. (thirteen four or thirteen oh four) (IELTS TUTOR giải thích: Tàu khỏa khởi hành vào lúc 13.04)

  3. Nil

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Đây là cách đọc cho tỷ số bóng đá (về tỷ số, điểm của trận đấu)

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Real Madrid three, Ajax Amsterdam nil (3-0).
   • Leeds 4, Hull 0. (Leeds four, Hull nil)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking