TRANSCRIPT BÀI TẬP THƯỜNG GẶP IELTS LISTENING SECTION 2

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn bài sửa đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/08/2020 của HS đi thi đạt 7.0 Writing, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript bài tập thường gặp trong IELTS Listening Section 2.

Transcript bài tập thường gặp trong IELTS Listening Section 2

1. Chuyên đề 1

2. Chuyên đề 2

3. Chuyên đề 3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc