Lỗi không chú ý giới hạn từ (word limit) IELTS LISTENING / READING 

· Listening

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Lỗi không chú ý giới hạn từ (word limit) IELTS LISTENING / READING

I. No more than ... words

II. Không chú ý đến giới hạn từ (word limit)

1. Lỗi sai về giới hạn từ (word limit)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Khi làm bài, một số thí sinh có xu hướng bắt đầu đọc câu hỏi ngay khi bắt đầu làm bài và bỏ qua đề bài. 

    • IELTS TUTOR giải thích: Điều này có thể dẫn đến đáp án sai vì thí sinh điền quá số lượng từ cho phép hoặc có thể làm thí sinh phân tâm khi nghe, đây là một trong những lỗi sai thường gặp trong IELTS Listening.

  • Có một số trường hợp, khi file nghe đã được phát lúc này thí sinh mới chợt nhớ ra mình cần phải chú ý đến giới hạn từ và dành thời gian đọc lại đề. 
    • IELTS TUTOR giải thích: Việc này dễ làm thí sinh bị phân tâm hoặc thậm chí là bỏ lỡ thông tin cần thiết để điền vào chỗ trống.

2. Khắc phục lỗi sai về giới hạn từ (word limit)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Khi bắt đầu làm bài, bước đầu tiên thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn và khoanh tròn giới hạn từ để làm nổi bật và ghi nhớ trong suốt quá trình nghe số lượng từ mình được điền vào chỗ trống. 
  • Thí sinh nên ưu tiên đọc đề/ hướng dẫn trước khi đọc câu hỏi tránh trường hợp quên hoặc bỏ qua.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking