Lỗi sai chính tả (spelling) IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Lỗi sai chính tả (spelling) IELTS LISTENING / READING

I. Lỗi & cách khắc phục chính tả ở các câu hỏi đánh vần

1. Lỗi chính tả ở các câu hỏi đánh vần

Có hai lỗi phổ biến bao gồm:

1.1. Không phân biệt được các cặp chữ cái có âm gần giống nhau

IELTS TUTOR lưu ý các cặp chữ cái có âm gần nhau bao gồm:

 • M – N, P – B, T – D, X- S, J-G, A-H

1.2. Không phân biệt được số và chữ cái có âm gần giống nhau

IELTS TUTOR lưu ý các cặp chữ cái & số có âm gần nhau bao gồm:

 • A – 8 /eɪ/ – /eɪt/
 • H – 8 /eɪtʃ/ – /eɪt/

2. Cách khắc phục chính tả ở các câu hỏi đánh vần

2.1. Luyện phát âm các âm giống nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Việc phát âm đúng từng chữ cái sẽ giúp cải thiện kỹ năng nghe (đặc biệt là những câu hỏi yêu cầu nghe người nói đánh vần)

 • Trong quá trình luyện tập, thí sinh cần tìm ra điểm khác biệt giữa các cặp âm tương tự nhau, sau đó xây dựng thói quen nhấn mạnh điểm khác biệt đó khi đọc các từ có chứa chữ cái đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ Đối với cặp chữ cái B-P:

 • Khi luyện tập, người học đưa một bàn tay ra trước miệng. 
 • Khi phát âm chữ cái B sẽ không có hơi thổi ra lòng bàn tay, ngược lại, khi phát âm chữ cái P, người học sẽ cảm nhận được hơi trong lòng bàn tay. 
 • Đây chính là sự khác biệt của cặp chữ này. 
 • Khi gặp các từ có chứa âm P ở cuối như jump/ sheep/ soup, thí sinh cần tập thói quen không bỏ sót âm cuối /p/ khi nói nhằm ghi nhớ được sự khác biệt giữa /p/ và /b/ như IELTS TUTOR vừa hướng dẫn 

2.2. Không bỏ qua âm cuối

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bên cạnh việc luyện tập, chú ý đến âm cuối (ending sounds) trong quá trình nghe là một yếu tố quan trọng giúp người nghe hạn chế được các lỗi sai về số và chữ cái có âm gần giống nhau.
 • Khi nghe đến câu hỏi đánh vần, thí sinh cần tập trung vào các âm cuối của từng chữ cái/ số để xác định đúng thông tin cần điền. 
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • Đối với cặp chữ và số A-H-8, âm cuối chính là sự khác biệt quan trọng.
 • A /eɪ/ – H /eɪ/ – 8 /eɪt/

II. Lỗi chính tả ở phần điền các thông tin khác

Có 3 lỗi thường gặp trong IELTS Listening ở phần này bao gồm:

1. Không phân biệt được các số có âm gần giống nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thí sinh hay bị nhầm lẫn giữa các số có đuôi “teen” và “ty”

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • 15 – 50 (fifteen – fifty)
 • 13 – 30 (thirteen – thirty)

2. Thiếu “s” hoặc “es”.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đã có nhiều thí sinh gặp trường hợp nghe được câu trả lời và viết đúng chính tả của từ nhưng đáp án vẫn được xem là sai vì thiếu “s”/ “es” ở danh từ số nhiều.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách khắc phục qua ví dụ:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thí sinh cần chú ý đến các lượng từ đứng trước chỗ trống như more/ many/ a lot of/ lots of/ a large number of/ the majority of vì các lượng từ này thường đi kèm với danh từ đếm được số nhiều ⇒ xác suất cao các thông tin cần điền cần phải thêm s/es.

IELTS TUTOR xét ví dụ: (IELTS Practice Test Plus 3, Margaret Matthews, Katy Salisbury, 9)

Suggestions for improvements:

 • Have more (8)______
 • Install (9)_____in the gym
 • Open (10)______later at weekends

IELTS TUTOR giải thích:

 • Đối với câu hỏi số 8 trong bài trên, bước đầu IELTS TUTOR khuyên thí sinh xác định chỗ trống cần điền loại từ gì. 
  • Ta có “have” là động từ, “more” là lượng từ ⇒ chỗ trống cần điền là danh từ. 
  • Thí sinh chú ý lượng từ “more” (mang nghĩa nhiều hơn) có thể đi kèm với danh từ đếm được số nhiều ⇒ 
  • Thông tin cần điền sẽ phải ở dạng số nhiều nếu nó là danh từ đếm được. 
  • Vì vậy khi nghe thí sinh lưu ý đến âm cuối của danh từ cần điền.
 • Thí sinh sẽ được nghe Now in the last section are there any suggestions or recommendations you have for improvements to the club? Well, I’d like to see more social events … it isn’t just a question of getting together for games or classes but other things, you know”
 • Đáp án đúng là social events. 
  • IELTS TUTOR lưu ý: Nếu thí sinh viết câu trả lời là “social event” thì câu này sẽ không được tính điểm.

3. Không biết từ hoặc không biết viết từ.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cải thiện từ vựng được xem là một cách hiệu quả để phát triển kỹ năng nghe, đồng thời giúp thí sinh hạn chế lỗi sai chính tả. 
 • Bên cạnh học cách đọc từ vựng mới, thí sinh nên chú ý đến việc ghi nhớ cách viết từ. 
 • Để ghi nhớ từ vựng mới hiệu quả, thí sinh nên học từ trong ngữ cảnh sử dụng, sau đó luyện tập viết câu sử dụng các từ vựng vừa học.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking