Lỗi xác định sai từ loại (word form) IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Lỗi xác định sai từ loại (word form) IELTS LISTENING / READING

I. Word form là gì?

II. Xác định sai word form thường gặp dạng Sentence Completion IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Các từ loại cơ bản trong tiếng Anh bao gồm: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ và từ hạn định. Mỗi từ loại có vai trò và vị trí khác nhau trong câu. 
 • Ở dạng bài Table/ Note/ Form completion, bước dự đoán thông tin cần điền và xác định từ loại của thông tin là một bước quan trọng trong IELTS LISTENING 
 • Xác định từ loại trước khi nghe sẽ giúp thí sinh loại bỏ được các thông gây nhiễu và lựa chọn chính xác thông tin cần điền hơn. 

IELTS TUTOR xét ví dụ thí sinh vẫn hay mắc lỗi thường gặp trong IELTS Listening là xác định sai từ loại của thông tin như sau:

 • Dress: – a white shirt and 5 …… trousers (not supplied)
 • – a 6…..(supplied)
  • IELTS TUTOR lưu ý: 
   • Ở câu hỏi số 5, có trường hợp thí sinh dự đoán sẽ điền danh từ vào chỗ trống vì cho rằng “dress” (đồng phục, quần áo) thì chỗ trống cần điền sẽ là 1 loại quần áo (danh từ). 
   • Nhưng đối với câu này, ta đã có từ trousers (quần) là một danh từ, vậy đứng trước nó phải là 1 tính từ để bổ nghĩa.
   • Hoặc ở câu hỏi số 6, thí sinh không thể điền một tính từ vào chỗ trống vì sau mạo từ “a” phải là một danh từ (số ít).

III. Khắc phục Lỗi xác định sai từ loại (word form) IELTS LISTENING

1. Nắm rõ về ngữ pháp "word form"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thí sinh hay gặp lỗi này cần phải nắm rõ các quy tắc sử dụng, vị trí cũng như chức năng và vai trò của từng từ loại trong tiếng Anh để cải thiện

2. Ráp lại đáp án vào câu hỏi khi dò lại bài

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking