Lỗi & Cách khắc phục dạng Sentence Completion IELTS Listening

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp Lỗi & Cách khắc phục dạng Sentence Completion IELTS Listening

I. Cách làm dạng Sentence Completion IELTS Listening

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng Sentence Completion

II. 3 lỗi thường gặp dạng Sentence Completion IELTS Listening

1. Không chú ý đến giới hạn từ (word limit)

2. Lỗi chính tả (spelling)

3. Xác định sai từ loại

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking