Lỗi "không đọc kĩ & phân tích câu hỏi" IELTS Listening

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Lỗi "không đọc kĩ & phân tích câu hỏi" IELTS Listening

I. Đọc câu hỏi IELTS LISTENING rất quan trọng

II. Cách đọc câu hỏi IELTS LISTENING

III. Lỗi "không đọc kĩ & phân tích câu hỏi" IELTS Listening

IELTS TUTOR xét một câu hỏi mẫu trong IELTS Listening Part 3 dạng bài Multiple Choice dưới đây

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bước đọc và phân tích câu hỏi là điều hết sức quan trọng và không thể thiếu khi làm các loại câu hỏi trong IELTS Listening Part 3 dạng bài Multiple Choice. 
 • Việc không hiểu kĩ câu hỏi sẽ dẫn đến việc lựa chọn đáp án sai do đoạn hội thoại chứa rất nhiều thông tin gây nhiễu, và tất cả các đáp án đều sẽ được nhắc tới và bình luận.
 • Questions 21 & 22

  Choose Two letters, A-E

  Which TWO groups of people is the display primarily intended for?

  A. Students from the English department

  B. Residents of the local area

  C. The university’s teaching staff

  D. Potential new students

  E. Students from other departments

  • Ở ví dụ của IELTS TUTOR trên, các thông tin ở câu hỏi nên được lưu ý bao gồm:
   • Two groups of people: hai nhóm người
   • The display primarily intended for: việc trưng bày chủ yếu dành cho 
  • IELTS TUTOR phân tích: 
   • Các loại danh từ, chẳng hạn như ‘display’ trong câu hỏi, thường sẽ không được paraphrase, vì các từ khóa này sẽ giúp người nghe định vị được nội dung nghe. 
   • Các cụm động từ, như ‘intended for’ (nhằm mục đích) có tần suất được paraphrase rất cao, có thể được diễn giải lại thành các cụm như: ‘plan to focus on…’, ‘intend to attract’…, ‘concentrate on…’
   • Các tính từ, trạng từ, chẳng hạn như ‘primarily’ (chủ yếu) cũng cần được lưu ý vì sẽ có nhiều nhóm người được đề cập, tuy nhiên thông tin chúng ta cần nghe phải là nhóm người chủ yếu được hướng tới. Các trạng từ này cũng có thể sẽ được diễn giải bằng các cách khác như ‘mainly’, hay ‘a top priority’, v..v.
   • Như vậy như IELTS TUTOR đã phân tích ở trên, nếu không phân tích kĩ câu hỏi và chú ý đến trạng từ ‘primarily’, người viết sẽ rất có thể chọn các nhóm người khác mà buổi ‘display’ nhằm vào, tuy nhiên, các nhóm người này không phải là đối tượng chủ yếu mà câu hỏi IELTS Listening Part 3 dạng bài Multiple Choice yêu cầu.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking