Lỗi "Chưa nắm bắt rõ sự khác biệt giữa các đáp án" IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp Lỗi "Chưa nắm bắt rõ sự khác biệt giữa các đáp án" IELTS LISTENING

I. Lỗi "Chưa nắm bắt rõ sự khác biệt giữa các đáp án" là sao?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường lỗi này được tạo ra khi thi sinh chưa đọc kĩ câu hỏi đề cho mà IELTS TUTOR đã trình bày ở bài hướng dẫn Lỗi "không đọc kĩ & phân tích câu hỏi" IELTS Listening
 • Từ không đọc kĩ dẫn đến rất khó khăn lựa chọn đáp án đúng nhất là trong dạng Matching information & Multiple choice 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

1. Ví dụ 1

Questions 21 & 22

Choose Two letters, A-E

Which TWO groups of people is the display primarily intended for?

A. Students from the English department

B. Residents of the local area

C. The university’s teaching staff

D. Potential new students

E. Students from other departments

Các đáp án có thể được dịch sang tiếng Việt như sau:

 • A. sinh viên khoa tiếng Anh
 • B. dân cư địa phương
 • C. giảng viên đại học
 • D. sinh viên mới tiềm năng
 • E. sinh viên từ các khoa khác
IELTS TUTOR giải thích:
 • Trong IELTS Listening Part 3 dạng bài Multiple Choice trên, các đáp án B và C có thể được phân biệt dễ dàng với 3 đáp án A, D, E còn lại. Đối với các đáp án có chứa các thông tin giống nhau như students, người viết cần để ý kĩ tới sự khác nhau giữa chúng. Có 3 đối tượng sinh viên được đề cập ở ví dụ 1 là sinh viên khoa tiếng Anh, mới tiềm năng, từ các khoa khác.
 • Chính vì thế, trong quá trình nghe, nếu đối tượng sinh viên được đề cập, người dự thi cần tập trung để nghe hiểu nhóm sinh viên nào trong 3 nhóm trên, mà buổi ‘display’ hướng tới chủ yếu.
 • Với các câu hỏi trắc nghiệm ở phần 3, các đáp án có thể rất dài chứ không ngắn gọn như ở ví dụ 1, vì thế thí sinh cần rèn luyện kĩ năng nhận diện sự khác biệt giữa các đáp án trong thời gian nhanh nhất có thể, vì thời gian dành cho việc đọc trước mỗi câu hỏi rất hạn chế.

2. Xét ví dụ 2

What does Ruth think is surprising about the difference in oldest children’s academic performance?

A. It is mainly thanks to their roles as teachers for their younger siblings

B. The advantages they have only lead to a slightly higher level of achievement

C. The extra parental attention they receive at a young age makes little difference

IELTS TUTOR giải thích:
  • Các câu A, B, C đều là các câu có các thành phần ngữ pháp hoàn chỉnh. 
  • Chính vì thế, trong một khoảng thời gian ngắn, thay vì việc cố gạch chân tất cả các từ khóa trong đáp án, thí sinh cần nhận diện sự khái biệt lớn nhất giữa chúng, tóm tắt lại các đáp án bằng một vài cụm từ cụ thể, để dễ dàng chọn lựa trong quá trình nghe, cụ thể:

  Đáp án

  Các cụm từ thừa, không cung cấp thông tin giúp phân biệt đáp án

  Thông tin chính nên lưu ý để phân biệt các đáp án

  A

  It is mainly thanks to

  Teacher’s roles for younger siblings

  B

  The advantages they have only lead to

  High level of achievement

  C

  They receive at a young age

  Parental attention makes little difference

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking