Lỗi "Quá tập trung vào đáp án trong quá trình nghe dẫn đến không bắt được main idea" IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp thêm Lỗi "Quá tập trung vào đáp án trong quá trình nghe dẫn đến không bắt được main idea" IELTS LISTENING

I. Lỗi "Quá tập trung vào đáp án trong quá trình nghe dẫn đến không bắt được main idea" là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi quá tập trung vào các đáp án của câu hỏi IELTS Listening Part 3 dạng bài Multiple Choice, thí sinh sẽ có thói quen chờ đợi từ khóa nhưng trên thực tế, các đáp án đã được paraphrase theo nhiều cách khác nhau. 
 • Vì thế, việc quá tập trung vào từ khóa trong đáp án sẽ có thể khiến cho thí sinh lạc mất đáp án của câu hỏi vì mất dấu băng đang nói đến đâu vì không nắm đã được paraphrase 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

Questions 21 & 22

Choose Two letters, A-E

Which TWO groups of people is the display primarily intended for?

A. Students from the English department

B. Residents of the local area

C. The university’s teaching staff

D. Potential new students

E. Students from other departments

IELTS TUTOR lưu ý:

 • D là một đáp án chính xác trong ví dụ. 
 • Tuy nhiên, thí sinh sẽ không hề nghe thấy cụm từ ‘potential new students’ (những sinh viên mới tiềm năng) trong quá trình nghe, vì cụm từ này đã được diễn giải thành ‘people who are considering applying to study here next year.’ (những người dự định sẽ học ở đây năm sau.)

III. Take note sẽ giúp nghe hiểu

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các đáp án ở phần 3 cũng sẽ không được đề cập theo thứ tự, thế nên, một số thói quen như nhìn từ trên xuống dưới lần lượt các đáp án cũng sẽ đem lại điểm số không mong muốn cho phần thi này.
  • Quá trình phân biệt các đáp án nên được diễn ra trước khi file nghe được bật. 
  • Trong quá trình nghe, thí sinh cần tập trung vào sự trao đổi ý kiến, nội dung của bài nghe, có thể take note lại các thông tin chủ đạo liên quan đến đáp án để đối chiếu sau khi nghe, tránh việc nhìn liên tục và chờ đợi từ khóa trong đáp án.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking