Lỗi "không đọc kĩ đề" IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp hướng dẫn về Lỗi "không đọc kĩ đề" IELTS LISTENING

1. Lỗi "đọc đề & phân tích đề không kĩ"

2. Lỗi "chưa phân biệt kĩ các đáp án"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK