Top 10 lỗi & bẫy thường gặp IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Top 9 lỗi & bẫy thường gặp IELTS LISTENING

1. Bẫy "nhiễu thông tin, nghe xong không biết chọn gì"

2. Bẫy "không nghe ra một từ"

3. Lỗi "mất tập trung khi nghe"

4. Lỗi "không nhận ra thông tin đang được paraphrase"

5. Lỗi không bắt được "main idea / đoạn văn khoanh vùng chứa đáp án cần điền"

6. Lỗi không đọc kĩ đề

7. Lỗi xác định sai từ loại

8. Lỗi sai chính tả

9. Lỗi về giới hạn từ

10. Lỗi sai khi chuyển đáp án vào Answer sheet

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc