Luyện đề: 'Student Life' video project IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Education

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: 'Student Life' video project IELTS LISTENING SECTION 3

Questions 21-30
Choose the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

Student Life video project

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE