Luyện đề: Unbreakable Vacuum Flask IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: Unbreakable Vacuum Flask IELTS LISTENING SECTION 2

Questions 11 - 20

Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

For the recommendation column, write:
A. You must buy this.
B. Maybe you should buy this.
C. You should never buy this.

Unbreakable Vacuum Flask

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE