Subject of Experiments: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 2 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

· Đề thi thật IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Subject of Experiments: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 2 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

broken image
broken image

III. Đáp án Subject of Experiments: Đề thi thật IELTS LISTENING Vol 5 Test 2 Section 3 (IELTS Listening Recent Actual Test)

 • P3: Subject of Experiments
  1. B
  1. G
  1. F
  1. A
  1. H
  1. E
  1. D
  1. F
  1. G
  1. C
broken image
broken image

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Khóa học IELTS Listening
Lý do chọn IELTS TUTOR