Thời điểm nên dò lại bài (ráp đáp án) trong IELTS READING - LISTENING - WRITING

· Listening

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Thời điểm nên dò lại bài (ráp đáp án) trong IELTS READING - LISTENING - WRITING

I. Quy trình trong phòng thi IELTS LISTENING như thế nào?

III. Thời điểm nên dò lại bài (ráp đáp án)

1. IELTS WRITING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR hỏi là có nên viết xong 1 task sẽ dò lại luôn bài task đó không, trước khi viết task tiếp theo?
    • IELTS TUTOR lưu ý là nên viết xong luôn 2 bài rồi mới check vì viết xong 1 task rồi check thì rất dễ bị cuốn vào việc check lỗi sau đó lại thiếu thời gian viết Task 1 

2. IELTS READING & LISTENING

2.1. IELTS READING

IELTS TUTOR hướng dẫn Phân bố thời gian IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • IELTS READING sẽ KHÔNG CÓ 10 phút để chuyển đáp án vậy nên thông thường hoàn thiện bài nào xong thì nên check lại và chuyển vào answer sheet ngay lúc hoàn thiện từng bài passage luôn nhé
  • Sau khi làm hết 3 bài Passage cuối giờ nếu còn thời gian thì nên check lại tiếp, tuy nhiên thông thường áp lực thời gian IELTS READING rất lớn nên làm xong bài nào thì check lại có lỗi lặt vặt không hay đáp án mình điền vào có chính xác không 

2.2. IELTS LISTENING

IELTS TUTOR hướng dẫn Phân bố thời gian IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đã đọc kĩ về Quy trình trong phòng thi IELTS LISTENING như thế nào? IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ, IELTS LISTENING sẽ có 10 phút cuối giờ trước khi thu bài cho thí sinh viết đáp án vào answer sheet thì đây chính là thời điểm mình cần ráp đáp án lại xem đáp án mình điền có hợp lí không
  • Không nên ráp đáp án khi nghe xong từng Section thì sẽ thiếu thời gian cho việc đọc câu hỏi tiếp theo nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking