Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 1 IELTS LISTENING (Phần 2: Từ đề 24 đến 49)

· Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 1 IELTS LISTENING (Phần 2: Từ đề 24 đến 49)

I. Kiến thức liên quan

II. Tổng hợp transcript, giải thích từ vựng và dịch bài Section 1 IELTS LISTENING (Phần 2: Từ đề 24 đến 49)

1. Bài 24

2. Bài 25

3. Bài 26

4. Bài 27

5. Bài 28

6. Bài 29

7. Bài 30

8. Bài 31

9. Bài 32

10. Bài 33

11. Bài 34

12. Bài 35

13. Bài 36

14. Bài 37

15. Bài 38

16. Bài 39

17. Bài 40

18. Bài 41

19. Bài 42

20. Bài 43

21. Bài 44

22. Bài 45

23. Bài 46

24. Bài 47

25. Bài 48

26. Bài 49

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE