TRANSCRIPT 3 ĐỀ THI THỬ IELTS LISTENING 

· Transcript,Listening

Transcript 3 đề thi thử IELTS Listening

1. Đề 1

2. Đề 2

3. Đề 3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Bảng thành tích học viên
IELTS Academic