TRANSCRIPT IELTS PRACTICE TEST 4: 3 ĐỀ THI THỬ IELTS LISTENING

· Transcript,Listening

Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writingcách viết bài IELTS WRITING không bị dư chữ, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript 3 đề thi thử IELTS Listening Practice Test 4.

Transcript đề thi thử IELTS Practice Test 4

1. Đề 1

2. Đề 2

3. Đề 3

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Bảng thành tích học viên
Khóa học IELTS Academic