TRANSCRIPT CÁC DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP SECTION 4 IELTS LISTENING

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn cách dùng danh từ personnel trong tiếng anhbài sửa đề thi IELTS Writing Task 2 22/08/2020 của HS đi thi đạt 7.0 Writing, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript các dạng câu hỏi thường gặp Section 4 IELTS Listening.

Transcript các dạng câu hỏi thường gặp section 4 IELTS Listening

1. Bài tập 1

2. Bài tập 2

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Bảng thành tích học viên
Khóa học IELTS Academic