6 kĩ năng cần luyện kĩ IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn kĩ CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ 6 kĩ năng cần luyện kĩ IELTS LISTENING

1. Kĩ năng highlight keywords

2. Kĩ năng nghe hiểu

3. Kĩ năng nghe đúng từng từ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với kĩ năng nghe đúng từ cần điền thường rất hữu ích trong dạng Sentence Completion nên luyện tập luyện nghe chép chính tả sẽ cải thiện kĩ năng rất nhiều 

4. Kĩ năng đoán từ cần điền

5. Kĩ năng take note

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách Take Note nhanh IELTS LISTENING

6. Kĩ năng loại trừ đáp án

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking