Cách làm dạng Multiple choice (nhiều đáp án) IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn kĩ CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ Cách làm dạng Multiple choice (nhiều đáp án) IELTS LISTENING

I. Cách làm dạng multiple choice IELTS LISTENING

II. Kiến thức & kĩ năng để làm dạng Multiple choice (nhiều đáp án) IELTS LISTENING

III. Cách làm dạng Multiple choice (nhiều đáp án) IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý cách làm dạng multiple choice với nhiều đáp án sẽ như sau:

 • Bước 1: đọc kĩ câu hỏi (bao gồm options) và highlight keywords  (điểm quan trọng nhất IELTS TUTOR lưu ý là cần nhớ các options thì mới bắt băng nhanh)
 • Bước 2: phán đoán đáp án có thể, lưu ý kĩ ở đây đề cho CHỌN 2 ĐÁP ÁN
 • Bước 3: Bắt đàu nghe thấy băng nói đến các keywords đã highlight sẽ cần nghe rất kĩ vì đó là băng đang nói đến đáp án
  • IELTS TUTOR lưu ý: Sử dụng kĩ năng take note vì dạng multiple choice thông thường băng sẽ nhắc đến hết tất cả các keywords đã nêu nên cần nghe hiểu (lúc băng nói đến câu hỏi cần lắng tai nghe kĩ và take note lại, lúc take note để ý phán đoán câu nào đúng thường là do quá nhanh thì mình sẽ chọn dựa vào những cái mình đã take note)
 • IELTS TUTOR lưu ý các options sẽ nói không theo thứ tự (options băng sẽ có nhắc hết các options nhưng thường sẽ nói 1 lèo, có lúc theo thứ tự có lúc không, có lúc nói ý này tưởng đúng sau đó lại sửa lại cũng có nên dễ chọn đáp án sai)

III. IELTS TUTOR xét ví dụ

Bài luyện tập thuộc chương trình của khoá luyện thi IELTS LISTENING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR

Which TWO things should students do when applying to the course?

A…understand what the course is about

B….think carefully about what they can contribute to the course

C…Tell a story about an experience that they have had

D…Provide a large quantity of work that shows their ability

E…Show an example of their own film work if possible

F…Explain why they are interested in the course

IELTS TUTOR hướng dẫn giải rất kĩ:

 • Bước 1: đọc kĩ câu hỏi (bao gồm options) và highlight keywords (điểm quan trọng nhất IELTS TUTOR lưu ý là cần nhớ các options thì mới bắt băng nhanh)
  • Students do, apply course, understand what course about, what they contribute to course, tell story experience, provide work show ability, example film work, explain why interested course 
 • Bước 2: phán đoán đáp án có thể, lưu ý kĩ ở đây đề cho CHỌN 2 ĐÁP ÁN 
 • Bước 3: Bắt đàu nghe thấy băng nói đến các keywords đã highlight sẽ cần nghe rất kĩ vì đó là băng đang nói đến đáp án  (Sử dụng kĩ năng take note vì dạng multiple choice thông thường băng sẽ nhắc đến hết tất cả các keywords đã nêu nên cần nghe hiểu)
  • Khi nghe băng take note được như sau: 
   • Contribute 
   • Evidence some experience tell story visually 
   • Don’t need to see quantity 
   • Moving image works —> welcome to show animation any work thinking about telling stories 
   • Sau khi nghe xong, sẽ ráp lại những gì mình note và suy luận như sau:
    • A không phải đáp án vì không thấy nhắc đến
    • B —> Là đáp án vì take note được contribute và nghe được là contribute to the course
    • C —> là đáp án đúng 
    • D sai vì băng nói Don’t need to see quantity (ý là không phải cứ nộp nhiều là được)
    • E sai vì băng nói images chứ không nhắc đến films 
    • F sai vì không thấy nói 
   • Đáp án là B & D 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking