Cách làm dạng Table Completion IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng Table Completion IELTS LISTENING

I. Cách làm dạng Sentence Completion IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thực chất dạng Table Completion của IELTS LISTENING cách làm sẽ giống hoàn toàn với cách làm dạng Sentence Completion IELTS LISTENING 

II. Cách làm dạng Table Completion IELTS LISTENING

1. Dạng bài Table completion là gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Table completion trong phần thi IELTS Listening là dạng bài yêu cầu bạn điền vào chỗ trống các từ còn thiếu trong một bảng tóm tắt thông tin cùng với những chỗ trống. 
  1. Dạng bài Table completion là gì?
  • Table completion trong phần thi IELTS Listening là một biến thể của dạng bài Gap Filling hay còn gọi là Sentence Completion như IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên, yêu cầu thí sinh phải hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng với các từ hay cụm từ được nói trong bài nghe

  2. Cách làm dạng Table Completion IELTS LISTENING

  2.1. Bước 1: Đọc kĩ bảng (để ý mạch thông tin hàng dọc & hàng ngang) & highlight keywords

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đọc nhanh các từ khóa tiêu đề của mỗi cột trong bảng và để ý xem thông tin sẽ được phân cấp như thế nào trong bảng và scan nhanh bài nghe
  • Gạch chân keywords xung quanh chỗ trống và dựa vào tiêu đề của cột/hàng để có thể đoán được loại từ cần điền vào chỗ trống.

  • Có thể để ý nhanh các ô đã được điền đầy đủ thông tin để làm căn cứ dự đoán thông tin cần điền sẽ là loại từ gì.
  • Hãy đảm bảo rằng hiểu khái quát được những gì sẽ nghe (liệu mạch bài nghe sẽ đi theo hàng dọc hay hàng ngang) để không bị miss câu nào cả. 

  Về mạch bài nghe theo hàng ngang hay hàng dọc, IELTS TUTOR có hướng dẫn IELTS LISTENING Table Completion: Thứ tự câu hỏi trong bảng sẽ ứng những gì speaker nói

  2.2. Bước 2: Dự đoán ngữ nghĩa + ngữ pháp từ cần điền + giới hạn từ (word limit)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dự đoán xem từ cần điền sẽ có chức năng ngữ pháp như thế nào và mang ngữ nghĩa ra sao 
  • Hãy chú ý NO MORE THAN ...WORD AND/OR A NUMBER để không bị điền thừa số từ trong câu trả lời.

  2.3. Bước 3: bắt đầu nghe (tập trung khi gần đến đoạn nhắc keywords, để ý mạch bài nghe)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Khi bắt đầu nghe, hãy thật tập trung theo dõi mạch của bài nghe xem đang đến phần nào (IELTS TUTOR khuyên nên rê cây bút theo mạch bài nghe để khỏi bị miss), take note nhanh chóng bên cạnh phần đang được nói đến để phòng trường hợp mình không điền được vào chỗ trống thì vẫn có căn cứ để đoán.

  2.4. Bước 4: Ráp lại đáp án nghe được vào câu (check kĩ ngữ pháp + ngữ nghĩa + giới hạn từ)

  IELTS TUTOR lưu ý:

   • Sau khi điền xong hãy đọc lại để kiểm tra xem phần mình điền có phù hợp với tiêu đề cột/ hàng không, có phù hợp yêu cầu đề bài không.
   • Vẫn cần chú ý về ngữ pháp + ngữ nghĩa + word limit như IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

   3. Lưu ý dạng bài Table completion IELTS Listening

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Số từ được điền có thể ít hơn nhưng không bao giờ được vượt quá số từ cho phép
    • Các câu trả lời sẽ được đưa ra lần lượt theo thứ tự chỗ trống, nên hãy theo sát mạch này của bài nghe.
    • Cẩn thận với các bẫy trong bài, đáp án mà người đọc nhắc đến chưa chắc đã là đáp án cuối cùng, họ có thể đưa ra một đáp và xác nhận đáp án đó ngay ở câu sau.
    • Sau khi nghe xong, hãy tận dụng thời gian để đọc các câu hỏi tiếp theo (IELTS TUTOR khuyên đừng check đáp án vào lúc này sẽ không còn thời gian đọc các câu hỏi khác). Sau khi kết thúc 30 phút của phần thi IELTS Listening, hãy soát lại đáp án và transfer đáp án ra giấy, đây là lúc quan trọng để bạn check các lỗi về spelling, số từ để không bị mất điểm đáng tiếc.

    III. IELTS TUTOR xét ví dụ

    Bài tập thuộc bài luyện tập Test 1 của lớp IELTS LISTENING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé:

    IELTS TUTOR xét ví dụ

    IELTS TUTOR hướng dẫn chi tiết câu số 14: Annual______

    • Đây là dạng bài table completion cần đọc kĩ cách làm mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên 
    • Bước 1: đọc kĩ bảng & highlight keywords, trong bảng này thì sẽ thấy bảng sẽ đi theo thứ tự hàng ngang (dựa vào mạch số câu 11, sau đó tới 12, rồi xuống 13… sẽ chắc chắn được băng sẽ nói theo thứ tự hàng ngang nhé mà IELTS TUTOR có để link hướng dẫn ở trên)
     • Như vậy khi nghe đến băng nói 1-8 March là cần tập trung nghe rất kĩ và đến mục tên của EVENT đó chính là đáp án
    • Bước 2: phán đoán từ cần điền sẽ không quá 3 từ và sẽ là danh từ vì annual đã là adj rồi 
    • Bước 3: bắt đầu nghe 
     • Đến 1:56 là có nhắc đến ngày rồi, nên cần tập trung nghe kĩ 
     • Đáp án là Dance festival “this year we are hosting the dance festival again, and it’s going to be even bigger than last year” trước đó ông này không nêu ngày cụ thể mà bảo “our next event is starting on the 1st of march and runs for 8 days” tức là 1-8 March 
     • Lưu ý annual = hàng năm trong băng được paraphrase this year we are hosting the dance festival again & ông này nói thêm là bigger than last year tức là năm ngoái cũng có tổ chức 
    • Bước 4: ráp đáp án lại check về ngữ pháp + ngữ nghĩa + giới hạn từ thì hoàn toàn đúng (chú ý đọc kĩ lại về hướng dẫn dạng này của IELTS TUTOR nhé)

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc