Lỗi & Cách khắc phục dạng Multiple choice IELTS Listening

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp thêm Lỗi & Cách khắc phục dạng Multiple choice IELTS Listening

I. Lỗi & Cách khắc phục dạng Multiple choice IELTS Listening

1. Không đọc kĩ và phân tích câu hỏi

2. Chưa nắm bắt rõ sự khác biệt giữa các đáp án

3. Quá tập trung vào đáp án trong quá trình nghe

4. Không hiểu được cách các thông tin được paraphrase

II. Cách làm dạng Multiple choice IELTS Listening

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ cách làm dạng Multiple choice IELTS LISTENING

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking