Cách làm & Giải thích từ vựng"The plane will leave Gatwick Airport"IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"The plane will leave Gatwick Airport"IELTS LISTENING SECTION 2

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"The plane will leave Gatwick Airport"

1. Questions 10-15

Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS OR NUMBERS for each answer in the spaces provided.

The plane will leave Gatwick Airport at 10 ..................... in the morning. The transport from Athens Airport will be by 11 ................... The hotel is booked for 12 ..................... nights.
During our stay, the group will visit the National Archaeological Museum in the morning. Group members will then have free time on 13 .................... evening. The group will see the Greek Islands and will travel by 14 ................... Traditional 15 ...................... will be part of the package.

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

Máy bay sẽ rời sân bay Gatwick lúc 10 giờ ..................... sáng. Phương tiện vận chuyển từ Sân bay Athens sẽ là vào ngày 11 ... Khách sạn được đặt cho 12 ................ ..... đêm.
Trong thời gian lưu trú của chúng tôi, nhóm sẽ tham quan Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia vào buổi sáng. Các thành viên trong nhóm sau đó sẽ có thời gian rảnh vào tối 13 ..................... Cả nhóm sẽ nhìn thấy Quần đảo Hy Lạp và sẽ đi du lịch vào ngày 14 ... Ngày 15 truyền thống ................. ..... sẽ là một phần của gói.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 10: Điền giờ 
  • Câu 11: Điền noun, một phương tiện giao thông
  • Câu 12: Điền số, được đặt bao nhiêu đêm 
  • Câu 13: Điền noun, có thể là thứ mấy buổi tối 
  • Câu 14: Điền noun, một phương tiện giao thông
  • Câu 15: Điền noun, vì trước đó có traditional là adj  

2. Questions 16-18

Circle TWO letters.

16. The organiser would like to thank
A. the Greek government
B. the travel agent
C. British Airways
D. staff at the British Museum
17. People should bring to the party
A. photographs
B. food
C. camera
D. drinks
18. The members of the group share an interest in
A. Greek culture
B. studying old societies
C. fine food
D. travel

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

16. Ban tổ chức xin cảm ơn
A. chính phủ Hy Lạp
B. đại lý du lịch
C. British Airways
D. nhân viên tại Bảo tàng Anh
17. Mọi người nên mang đến bữa tiệc
A. ảnh
B. thức ăn
C. máy ảnh
D. đồ uống
18. Các thành viên của nhóm có chung mối quan tâm đến
A. Văn hóa Hy Lạp
B. nghiên cứu xã hội cũ
C. thức ăn ngon
D. du lịch

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

3. Questions 19-20

Complete this baggage label.
Write NO MORE THAN THREE WORDS in the spaces provided.

19. .....................................................................

20. .....................................................................

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE