Cách làm & Giải thích từ vựng"Where do they plan to travel?"IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"Where do they plan to travel?"IELTS LISTENING SECTION 1

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Where do they plan to travel?"

1. Questions 1-2

Choose the correct letter A-D.

1. Where do they plan to travel?

A. The coast.
B. The mountains.
C. Sydney.
D. The desert.

2. Where do they plan to stay during the holiday?

A. A motel.
B. A hotel.
C. A youth hostel.
D. A holiday house.

Questions 3

Choose THREE letters from A-E.

3. What will they take with them?

A. A mosquito net.
B. Insect repellent.
C. Thick coats.
D. Medicines.
E. Binoculars.
F. A camera.

Questions 4-5
Choose the correct letter A-D or A-C.

4. How much money do they need for the tour?

A. $ 480.
B. $ 490
C. $ 500.
D. $ 300.

5. How will they pay the house fee?

A. With the traveler’s cheque.
B. With the credit card.
C. With the saving card.

IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ:

IELTS TUTOR dịch:

1. Họ định đi du lịch ở đâu?

A. Bờ biển.
B. Các dãy núi.
C. Sydney.
D. Các hoang mạc.

2. Họ định ở đâu trong kỳ nghỉ?

A. Một nhà nghỉ.
B. Một khách sạn.
C. Một nhà trọ dành cho thanh niên.
D. Một ngôi nhà nghỉ mát.

Câu hỏi 3

Chọn BA chữ cái từ A-E.

3. Họ sẽ mang theo những gì?

A. Một màn chống muỗi.
B. Thuốc chống côn trùng.
C. Áo khoác dày.
D. Thuốc chữa bệnh.
E. Ống nhòm.
F. Một máy ảnh.

Câu hỏi 4-5
Chọn đúng chữ cái A-D hoặc A-C.

4. Họ cần bao nhiêu tiền cho chuyến tham quan?

A. 480 đô la.
B. 490 đô la
C. 500 đô la.
D. 300 đô la.

5. Họ sẽ trả tiền nhà như thế nào?

A. séc của khách du lịch.
B. thẻ tín dụng.
C. thẻ tiết kiệm.

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 3 chọn  3 câu  thì  mình  phải  chọn  đủ  3 câu  nhé  

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

  • coast (n) đồi 
  • desert (n) sa mạc 
  • repellent (n) 
  • cheque (n) tờ check 

2. Questions 6 – 10

Answer the following questions with NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

(6) When will they depart for the holiday?
…………………………………………….
(7) Where is the place, they’re going to stay located?
…………………………………………….

(8) Why do many tourists go to this place?
…………………………………………….

Which TWO things in the bushes should they be careful about?

(9) …………………………………………….…………………………………………….

(10) .........................................................................................................................

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR dịch:

(6) Khi nào họ sẽ khởi hành vào kỳ nghỉ?
…………………………………………….
(7) Địa điểm, họ sẽ ở lại?
…………………………………………….

(8) Tại sao nhiều khách du lịch đến nơi này?
…………………………………………….

HAI điều nào trong bụi cây mà họ nên cẩn thận?

(9) ……………………………………………. …………………………………………….

(10) ................................................... ...................................................... ...

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

  • Câu 6: sẽ điền thời gian 
  • Câu 7: sẽ điền nơi chốn 
  • Câu 8: sẽ điền lí do 
  • Câu 9&10: sẽ điền lí do, noun 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE