TRANSCRIPT ĐỀ THI THỬ IELTS LISTENING PRACTICE TEST 1

· Listening,Transcript

Bên cạnh giải thích cụm ''in tandem'' trong tiếng Anhbài sửa đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/08/2020 của HS đi thi đạt 7.0 Writing, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript đề thi thử IELTS Listening Pracitice Test 1.

Transcript đề thi thử IELTS Listening Practice Test 1

1. Đề 1

2. Đề 2

3. Đề 3

4. Đề 4

5. Đề 5

6. Đề 6

7. Đề 7

8. Đề 8

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc