Cách làm & Giải thích từ vựng"RIVENDEN CITY THEATRE"IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"RIVENDEN CITY THEATRE"

1. Questions 11-16

What change has been made to each part of the theatre?

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 11-16.

RIVENDEN CITY THEATRE
A. doubled in number

B. given separate entrance

C. reduced in number

D. increased in size

E. replaced

F. strengthened

G. temporarily closed

Part of the theatre
11. box office____________________________

12. shop __________________________

13. ordinary seats____________________

14. seats for wheelchair users___________________________

15. lifts ______________________________

16. dressing rooms ____________________________

IELTS TUTOR dịch câu hỏi:

 • Thay đổi gì đã được thực hiện cho mỗi phần của nhà hát?

  A. tăng gấp đôi về số lượng

  B. có lối vào riêng

  C. giảm số lượng

  D. tăng kích thước

  E. thay thế

  F. củng cố

  G. tạm thời đóng cửa

 • Một phần của nhà hát
  11. phòng vé____________________________

  12. cửa hàng __________________________

  13. chỗ ngồi thông thường____________________

  14. chỗ ngồi cho người đi xe lăn___________________________

  15. thang máy ______________________________

  16. phòng thay đồ ____________________________

 • Các từ mới trong bài này IELTS TUTOR lưu ý:

  2. Questions 17-20

  Complete the table below.

  Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER for each answer.

  Đề bài "RIVENDEN CITY THEATRE"

  IELTS TUTOR hướng dẫn:

  IELTS TUTOR hướng dẫn từng câu:

  • Câu 17: sẽ điền ngày, lưu ý ở trước có October 13th tức là giờ điền đến ngày nào

   Câu 18: sẽ điền danh từ, tickets dành cho ai & ai

   Câu 19: điền giá tiền

  Các từ mới trong bài này IELTS TUTOR lưu ý:

  • royal (a) hoàng gia 

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening 

  >> IELTS Intensive Reading 

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Lý do chọn IELTS TUTOR
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE