Cách làm & Giải thích từ vựng"Write the correct letter, A-H, for each answer"IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 3

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Cách làm & Giải thích từ vựng"Write the correct letter, A-H, for each answer"IELTS LISTENING SECTION 3

I. Kiến thức liên quan

II. Cách làm & Giải thích từ vựng"Write the correct letter, A-H, for each answer"

1. Questions 21 – 24

Complete the timetable.

Write the correct letter, A-H, for each answer.

Questions 21 – 24 Complete the timetable. Write the correct letter, A-H, for each answer.

A. BBQ

B. Careers lecture

C. Computer lab visit

D. Dance

E. Library tour

F. Student Union induction

G. University tour

H. Legal rights lecture

IELTS TUTOR hướng dẫn:

IELTS TUTOR dịch các options:

A. BBQ

B. Bài giảng nghề nghiệp

C. Tham quan phòng máy tính

D. Khiêu vũ

E. Tham quan thư viện

F. Hội sinh viên bổ nhiệm/nhậm chức

G. Tham quan trường đại học

H. Bài giảng quyền hợp pháp

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Câu 21: sẽ điền 1 hoạt động gì đó diễn ra vào buổi chiều thứ 2 ==> lựa chọn trong các options cho sẵn 
 • Câu 22: sẽ điền 1 hoạt động gì đó diễn ra vào buổi sáng thứ 3==> lựa chọn trong các options cho sẵn 
 • Câu 23: sẽ điền 1 hoạt động gì đó diễn ra vào buổi chiều thứ 4==> lựa chọn trong các options cho sẵn 
 • Câu 23: sẽ điền 1 hoạt động gì đó diễn ra vào buổi chiều thứ 6==> lựa chọn trong các options cho sẵn 

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • induction (n) sự bổ nhiệm 

2. Questions 25-30

Complete the labels.

Write ONE WORD OR A NUMBER for each answer.

25 …………….

26 …………….

27 …………….

28 …………….

29 …………….

30 …………….

Cách làm & Giải thích từ vựng"Write the correct letter, A-H, for each answer"IELTS LISTENING SECTION 3

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR hướng dẫn cách làm:

 • Băng sẽ nói đáp án 25 trước nhé và đi theo thứ tự 
 • Câu số 25 sẽ là 1 noun để ý trong diagram chỉ 
 • Câu số 26 sẽ điền 1 adj hoặc noun bổ nghĩa cho points >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn CÁCH DÙNG "DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ" TIẾNG ANH
 • Câu 27: sẽ điền số bao nhiêu points 
 • Câu 28: sẽ điền từ gì để ghép được với -spaced tạo thành từ ghép 
 • Câu 29: sẽ điền noun vì phía trước có of 
 • Câu 30: sẽ điền noun vì phía trước có of the

IELTS TUTOR giải thích từ mới:

 • bold: in đậm 
 • underline: gạch dưới 
 • space (n) cách ra 
 • margin: canh lề 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE