TRANSCRIPT CHUYÊN ĐỀ MATCHING INFORMATION IELTS LISTENING

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writingcách học IELTS Listening hiệu quả, IELTS TUTOR còn cung cấp transcript bài tập chuyên đề Matching Information IELTS Listening.

Transcript chuyên đề Matching Information IELTS Listening

1. Chuyên đề 1

2. Chuyên đề 2

3. Chuyên đề 3

4. Chuyên đề 4

5. Chuyên đề 5

6. Chuyên đề 6

7. Chuyên đề 7

8. Chuyên đề 8

9. Chuyên đề 9

10. Chuyên đề 10

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking