TRANSCRIPT IELTS PRACTICE TEST 4

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writingcách viết bài IELTS WRITING không bị dư chữ, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript đề thi thử IELTS Listening Practice Test 4.

Transcript đề thi thử IELTS Practice Test 4

1. Đề 1

2. Đề 2

3. Đề 3

4. Đề 4

5. Đề 5

6. Đề 6

7. Đề 7

8. Đề 8

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc