TRANSCRIPT BÀI TẬP MATCHING INFORMATION IELTS LISTENING ADVANCED

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn chi tiết Bài sửa đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/08/2020 của HS đi thi đạt 7.0 Wririting, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript bài tập Matching Information nâng cao trong IELTS Listening.

Transcript bài tập dạng Matching Information IELTS Listening (Advanced)

1. Bài tập 1

2. Bài tập 2

3. Bài tập 3

4. Bài tập 4

5. Bài tập 5

6. Bài tập 6

7. Bài tập 7

8. Bài tập 8

9. Bài tập 9

10. Bài tập 10

11. Bài tập 11

12. Bài tập 12

13. Bài tập 13

14. Bài tập 14

15. Bài tập 15

16. Bài tập 16

17. Bài tập 17

18. Bài tập 18

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc