TRANSCRIPT BÀI TẬP MATCHING INFORMATION IELTS LISTENING ADVANCED

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn chi tiết Bài sửa đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/08/2020 của HS đi thi đạt 7.0 Wririting, IELTS TUTOR cũng cung cấp transcript bài tập Matching Information nâng cao trong IELTS Listening.

Transcript bài tập dạng Matching Information IELTS Listening (Advanced)

1. Bài tập 1

2. Bài tập 2

3. Bài tập 3

4. Bài tập 4

5. Bài tập 5

6. Bài tập 6

7. Bài tập 7

8. Bài tập 14

9. Bài tập 15

10. Bài tập 16

11. Bài tập 17

12. Bài tập 18

13. Bài tập 19

14. Bài tập 20

15. Bài tập 21

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK