TRANSCRIPT BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ MAP LABELLING IELTS LISTENING

· Listening,Transcript

Bên cạnh hướng dẫn cách dùng tính từ functional trong tiếng AnhBài sửa đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/08/2020 của HS đi thi đạt 7.0 Writing, IELTS TUTOR còn cung cấp transcript bài tập chuyên đề Map Labelling trong IELTS Listening.

Transcript bài tập chuyên đề Map Labelling IELTS Listening

1. Bài tập 1

2. Bài tập 2

3. Bài tập 3

4. Bài tập 4

5. Bài tập 5

6. Bài tập 6

7. Bài tập 7

8. Bài tập 8

9. Bài tập 9

10. Bài tập 10

11. Bài tập 11

12. Bài tập 12

13. Bài tập 13

14. Bài tập 14

15. Bài tập 15

16. Bài tập 16

17. Bài tập 17

18. Bài tập 18

19. Bài tập 19

20. Bài tập 20

21. Bài tập 21

22. Bài tập 22

23. Bài tập 23

24. Bài tập 24

25. Bài tập 25

26. Bài tập 26

27. Bài tập 27

28. Bài tập 28

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking